نوشته شده توسط

آثار بالکریشنا دوشی، برنده‌ی جایزه‌ی پریتزکر 2018

بالکریشنا دوشی
بالکریشنا دوشی

 

بالکریشنا دوشی پس از طراحی بیش از صد ساختمان و تاسیس چندین مدرسه‌ی معماری، موفق به دریافت بالاترین افتخار معماری شد؛یعنی جایزه‌ی پریتزکر. او نخستین معمار هندی است که موفق به دریافت این جایزه شده. دوشی به عنوان یکی از معماران حامی تغییر اجتماعی و محیط‌زیست شناخته شده است.او معتقد است که جایزه‌اش نه فقط برای خود او بلکه برای تمام هند است.

این معمار 90 ساله به عنوان پیشرویی در طراحی مسکن اجتماعی و هویت معماری هندی شناخته می‌شود. او پیش‌تر در کنار لوکوربوزیه و لویی کان کار و تحصیل کرده است. معماری شاعرانه‌ی دوشی متکی بر تاثیرات شرقی است تا آثاری خلق کند که به گفته‌ی هیئت داوران:« زندگی همه‌ی طبقات اجتماعی-اقتصادی را در طیف وسیعی از ژانرها متاثر کرده است .»

عکس‌های زیر بخشی از میراث او هستند:

Amdavad ni Gufa 1995

گالری هنری غار احمدآباد

Amdavad ni Gufa 1995 گالری هنری غار احمدآباد
Amdavad ni Gufa گالری هنری غار احمدآباد
Amdavad ni Gufa 1995 گالری هنری غار احمدآباد
Amdavad ni Gufa 1995 گالری هنری غار احمدآباد
Amdavad ni Gufa 1995 گالری هنری غار احمدآباد
Amdavad ni Gufa 1995 گالری هنری غار احمدآباد

 

Aranya Low-Cost Housing 1986

مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا

Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا
Aranya Low-Cost Housing 1986 مجتمع مسکونی کم‌هزینه‌ی آرانیا

Centre for Environmental Planning and Technology 1968

مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست

Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست
Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست
Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست
Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست
Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست
Centre for Environmental Planning and Technology 1968 مرکز برنامه‌ریزی و فناوری محیط‌زیست

Sangath Studio 1981

استودیوی شخصی دوشی

Sangath Studio 1981 استودیوی شخصی دوشی
Sangath Studio 1981 استودیوی شخصی دوشی

Institute of Indology 1962

موسسه‌ی هندوستان

Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان
Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان
Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان
Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان
Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان
Institute of Indology 1962 موسسه‌ی هندوستان

Indian Institute of Managment 1985

موسسه‌ی مدیریت هند

Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند
Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند
Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند
Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند
Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند
Indian Institute of Managment 1985 موسسه‌ی مدیریت هند

Life Insurance Corporation Housing 1973

مجتمع مسکونی شرکت بیمه‌ی عمر

Life Insurance Corporation Housing 1973 مجتمع مسکونی شرکت بیمه‌ی عمر
Life Insurance Corporation Housing 1973 مجتمع مسکونی شرکت بیمه‌ی عمر
Life Insurance Corporation Housing 1973 مجتمع مسکونی شرکت بیمه‌ی عمر
Life Insurance Corporation Housing 1973 مجتمع مسکونی شرکت بیمه‌ی عمر

Premabhai Hall 1972

تالار پرمبهای

Premabhai Hall 1972 تالار پرمبهای
Premabhai Hall 1972 تالار پرمبهای
Premabhai Hall 1972 تالار پرمبهای
Premabhai Hall 1972 تالار پرمبهای
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.