مبانی فرم، بایرس رافائلی، کتابکده کسری

200,000 ریال

معماری از یک ایده متولد میشود. ایده ساختار ذهنیِ خاصی است که ما برای سازماندهی، درک و معنا بخشیدن به تجربیات و اطالعات بیرونی از آن استفاده میکنیم.

از این رو است که دلیل جذابیت راه‌حل‌های خوب برنامه‌ریزی تنها نتایج فیزیکی‌شان نیست؛ بلکه اغلب به دلیل ایده‌هایی است که آنها را هدایت کرده.

نویسنده

صفحات

۱۴۴ صفحه

ناشر

مترجم

شابک

زبان

فارسی

توضیحات

کتاب مبانی فرم نوشته بایرس رافائلی و با ترجمه علی جاوید چاپ شده توسط انتشارات کتابکده کسری

 

در مطالعۀ کتاب مبانی فرم، دو نگرش متفاوت میتوانید داشته باشید: مانند کتابی درسی و یا یک چالش. به عنوان یک کتاب درسی، اثری ارزشمند است زیرا برای تدریس راهبردهای جدید )و قدیمیِ( ترکیب شکل، کتابهای هوشمندانه و ارزشمند چندانی وجود ندارد. اما به عنوان یک کتاب درســی، کتابی دارای تاریخ مصرف و متناقض خواهد بود. یک طراح بااســتعداد، دستورالعملهای منسوخ و بیفایده را مورد استفاده قرار نمیدهد. پس بهتر است که به عنوان یک چالش به این کتاب نگریست؛ به عنوان یک حرکت در بازی شطرنج بیپایان در مقابل قوانین جاودانه و در عین حال تغییرپذیر خالقیت.

 

معماری از یک ایده متولد میشود. ایده ساختار ذهنیِ خاصی است که ما برای سازماندهی، درک و معنا بخشیدن به تجربیات و اطالعات بیرونی از آن استفاده میکنیم.

از این رو است که دلیل جذابیت راه‌حل‌های خوب برنامه‌ریزی تنها نتایج فیزیکی‌شان نیست؛ بلکه اغلب به دلیل ایده‌هایی است که آنها را هدایت کرده.

معماری بدون هدایت توسط ایده‌های ماتریسی به عنوان اساس طراحی فضاها و ساختمان‌ها، نــاکام مانده و بــه «برنامه‌ریزی» صرف تنزل پیدا میکند. شــاید بتوانید بعــداً طرح را با دکوراسیون یا راه‌حلهای فرمی غنا ببخشید، اما آن را به «معماری» تبدیل نمیکند بلکه در یک بنا زندگی میکند؛ بهترین حالت تنها فرمگرایی ساده است، چراکه معماری در دیانای همچون ریشههای عمیقی که در تمام ساختار آن نفوذ کرده است. میتــوان معماری را «حجم» در «فضا» تصور کرد و یــا در نقطة مقابل، به مثابه «فضا» فضایی ـ محیط و محاط ـ که فشار میدهد و فشار را تحمل میکند.

ما در این کتاب به دنبال رابطه میان انتخاب یک «شکل ظرفی» خاص و دیگر کنشهای  فرمی وارد بر توده و همچنین چگونگی وابستگیشان به یکدیگر، از طریق مطالعة نمونه‌ها هســتیم. زمانی که شکل خاصی انتخاب و یا تصمیم نهایی دربارة آن گرفته میشود، آنگاه درصدد آزمودن راهحلهای عملکردی، توزیعی و تکنیکی به طریقی هســتیم که نه تنها به شکل اصلیِ انتخاب‌شده پشت نکنیم که حتی در صورت امکان آن را تقویت کنیم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی فرم، بایرس رافائلی، کتابکده کسری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.